เข้าสู่ระบบ
  • สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 ใช้ Username เป็น รหัสประจำตัวประชาชน และ Password เป็น hello
  • สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 - 3 ขึ้นไป ใช้ Username เป็น รหัสนักเรียน และ Password เป็น hello
หากพบปัญหาการเข้าใช้งานระบบ ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม