เข้าสู่ระบบ

สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 ใช้ Username เป็น เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ และ Password เป็น hello

สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 - 3 ขึ้นไป ใช้ Username เป็น รหัสนักเรียน และ Password เป็น hello

หากพบปัญหาการเข้าใช้งานระบบ ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม