เข้าสู่ระบบ
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียน ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ด้วยรหัสนักเรียน/นักศึกษา

หรือ ด้วยรหัสผู้สมัครเรียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ หรือ 02-257-7159 กด 3