เข้าสู่ระบบ
นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เป็นรหัสประจำตัวประชาชน
นักเรียนระดับชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เป็นรหัสนักเรียน