เข้าสู่ระบบ

นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดย ใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ 02-257-7159 กด 3