กรุณารอซักครู่....

เข้าสู่ระบบ
person
lock

คำแนะนำ : ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เป็นรหัสประจำตัวประชาชน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง

คู่มือเข้าระบบ คลิกที่นี่

ลงทะเบียน ปวช.2,3 และ ปวส.2 (1-2564) ได้ที่ http://203.151.93.149/chan_term1/index.php

(ลงทะเบียนล่าช้าได้ตั้งแต่วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564)