เข้าสู่ระบบ

นักเรียนที่จะเข้าลงทะเบียนเรียน ให้ใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เป็นรหัสนักเรียน

นักเรียนสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่
22 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 มีนาคม 2562 ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด หรือ 02-257-7159 กด 3